Modules

TouchSpeak is opgebouwd uit een aantal verschillende onderdelen of modules. Het hulpmiddel kan zo ingericht worden dat u alleen werkt met de modules die voor u relevant zijn.


Basisvocabulaire

In het basisvocabulaire kan een groot aantal uitingen opgeslagen worden. Deze uitingen kunnen worden weergegeven in tekst,  tekeningen, plaatjes of foto's. Geluidsondersteuning kan met behulp van opgenomen of kunstmatige spraak.

Typmodule

De typemodule werkt met een toetsenbord dat op het scherm verschijnt. Modellen met een fysiek toetsenbord zijn ook mogelijk. Er is ondersteuning via letter- , woord- en zinsvoorspelling.  De berichten die getypt zijn  kunnen hoorbaar worden gemaakt  met behulp van een computerstem  en eventueel worden opgeslagen.


Tekenmodule

In de tekenmodule kunt u tekeningen maken, of teksten schrijven om bedoelingen te verduidelijken. Geschreven teksten kunnen via handschriftherkenning worden gescand en uitgesproken


Wisselvocabulaire

In het wisselvocabulaire kunnen tijdelijke berichten worden opgeslagen. Het is mogelijk voor de personen uit uw omgeving om berichten te maken voor andere personen - misschien het beste te omschrijven als een elektronisch communicatieschrift . Ook kunt u hier mededelingen kwijt die u nodig heeft in één specifieke situatie of die slechts tijdelijk van belang zijn.


Fotomodule

Hiermee kunt u foto's maken die u kunnen ondersteunen bij de communicatie over een situatie. De foto kan worden gescand op herkenbare objecten, waarvan de naam kan worden uitgesproken


Delen

Berichten uit vocabulaires en de typmodule en plaatjes uit de teken- en cameramodule kunnen worden gedeeld met andere apps, zoals Whatsapp, Facebook of e-mail.

 

TouchSpeak Designer
TouchSpeak Designer is het PC-gedeelte, waarin elke module van TouchSpeak kan worden ingericht voordat het wordt overgezet naar het hulpmiddel. TouchSpeak Designer wordt standaard meegeleverd bij TouchSpeak, als het wordt verstrekt door de zorgverzekeraar. TouchSpeak Designer draait op Windows computers. Het is mogelijk de software via Virtual Machine op een Apple aan de praat te krijgen, maar de daarvoor benodigde software wordt (in principe) niet vergoed.