TouchSpeak App

Google_Play_Store_96Op deze website is allerlei informatie over de TouchSpeak app te vinden. TouchSpeak is een communicatiehulpmiddel, dat al bijna vijftien jaar mensen ondersteunt die niet goed (meer) kunnen praten, bijvoorbeeld als gevolg van een afasie. Sinds mei 2014 is de app-versie uit voor tablets en smartphones met het Android besturingssyteem.

Via de Google Play Store kunt u zowel de gratis demo als de volledige versie downloaden.

TouchSpeak is opgebouwd uit een aantal verschillende onderdelen of modules. Het hulpmiddel kan zo ingericht worden dat u alleen werkt met de modules die voor u relevant zijn. De meest gebruikte modules zijn:

Basisvocabulaire
vocabIn het basisvocabulaire kan een groot aantal uitingen opgeslagen worden. Deze uitingen kunnen worden weergegeven in tekst, tekeningen, plaatjes of foto’s. Geluidsondersteuning kan met behulp van opgenomen of kunstmatige spraak.

Typen
typingTypen werkt met een toetsenbord dat op het scherm verschijnt. Er is ondersteuning via letter- , woord- en zinsvoorspelling. De berichten die getypt zijn kunnen hoorbaar worden gemaakt met behulp van een computerstem en eventueel worden opgeslagen.

Tekenen
sketchingIn de tekenmodule kunt u tekeningen maken, of teksten schrijven om bedoelingen te verduidelijken.

Camera
cameraHiermee kunt u foto’s maken die u kunnen ondersteunen bij de communicatie over een situatie.